Pokyny

Ako správne vyplniť formulár?

Vzhľadom na to, že je služba spracovávaná automaticky, starostlivo skontrolujte osobné a kontaktné údaje uvedené vo formulári. Ďalšie sťažnosti z dôvodu nesprávneho zadania nemožno brať do úvahy z dôvodu automatizácie spracovania. Budete musieť znova vyplniť formulár a znova zaplatiť za výpis.

Overenie totožnosti

Pre potvrdenie totožnosti je nutné priložiť scan Vášho pasu s fotografiou a Vašej INN karty. Podľa nižšie uvedených obrázkov. Scany môžu mať nasledujúci formát: PDF, JPG, JPEG, PNG.