Nedlžím na Ukrajine

Ste občanom Ukrajiny žijúcim momentálne na Slovensku?
Preukážte svoju dobrú platobnú morálku doložením toho, že nemáte žiadne záväzky po splatnosti na území Ukrajiny.
Výpis „Nedlžím na Ukrajine“ je tu teraz pre Vás!

Credit Score rating

Hľadáte si bývanie?

Hľadáte byt alebo inú nehnuteľnosť na prenájom? Vlastníci nehnuteľností často vyžadujú od nájomcov záruky, že svoje záväzky v budúcnosti riadne splnia. Výpisom zo stránky niesomdlznik.sk sa budete môcť pochváliť svojou bezproblémovou platobnou morálkou.

Hľadáte si zamestnanie?

Uchádzate sa o nové zamestnanie? Pri pozíciách, kde sa pracuje s hotovosťou, je dnes preverenie spoľahlivosti pracovníka úplne bežné. S výpisom zo stránky niesomdlznik.sk môžete jednoducho preukázať zamestnávateľovi, že ste spoľahlivým kandidátom, ktorý si svoje záväzky starostlivo plní.

Začínate s podnikaním?

Keď Vás obchodní partneri poznajú, získate väčšinou lepšie podmienky alebo cenu. Vďaka výpisu zo stránky niesomdlznik.sk môžete svojim obchodným partnerom preukázať, že Vy si svoje záväzky plníte.
Selective focus of cheerful man holding document with credit report lettering near laptop in office stock photo

Ako to prebieha?

Zadaním niekoľkých osobných údajov do formulára, predložením potrebných dokladov (napr. cestovný pas) a zaplatením príslušnej sumy získate prehľad o Vašich úverových záväzkoch vedených v jednom z najväčších ukrajinských úverových registrov v podobe dvojjazyčného výpisu vo formáte PDF, ktorý Vám bude doručený e-mailom.